top of page
IMG_20191114_121706_edited_edited.jpg

Sohbet Sofraları

Nedir?

 

Gücünü şefkatle iletişim kurma, kutuplaşmanın üstesinden gelme ve yerel sorunlarımız üzerinde işbirliği yapma ve birlikte çalışma kapasitesinden alan topluluklar hayal ediyoruz. 

   Çeşitlilik ve Katılım   

Kim .....

HERKES, yaşamında sağlıklı diyalog için bir dereceye kadar artırılmış kapasiteye ihtiyaç duyar. Bu nedenle bu diyaloglardan faydalanabilecek gruplar sayısızdır.

Gruplarımız farklı uluslardan, kültürlerden, dinlerden ve etnik kökenlerden ve iş insanları, profesyoneller, akademisyenler, öğrenciler, ev hanımları, ev sahipleri ve kırsal bölgelerde yaşayan insanlar gibi farklı altyapılara sahip kişilerden oluşmaktadır. 

Çiftler, ebeveynler ve yetişkin çocukları, göçmenler, mülteciler, yerel halk ve her türlü etnik azınlık, kutuplaşmış siyasi gruplar, muhafazakar ve laik gruplar ile LGBTQ + ve diğerleri arasında yüksek anlayışlılık seviyesine ulaşılabilir.  

İmece .....

Bu konsept, geleneksel Türk 'imece' kavramından hareketle, kadınları yemek pişirme, yemekler ve hikayeler aracılığıyla bir araya getirerek, bu kavramı yeniden gündeme getiriyor.

Birlikte hem bireysel kültürel kimlikleri hem de aramızdaki birliğin temel gücünü oluşturuyoruz.

Yerinden edilmiş insanlar, kimlikleriyle mücadele edenler ve her katılımcı, hepimizin insan olduğu ve aynı ihtiyaçlara, acılara, sevinçlere sahip olduğu ve hikayelerimizin bizi birleştirdiği anlayışını kabullenirken, benzersizliklerini kutlama ve paylaşma nedenlerine sahiptir.

Bağlar.....

Bağlar; aileler, topluluklar ve ötesinde diyalog ve işbirliğini sağlamak için gereklidir.

Bağlarımız - hafife almayalım!

İnsanlığın motivasyonlarına, arzularına ve önceliklerine baktığımızda  birbirimizle irtibat kurmaya nörobiyolojik olarak eğilimli olduğumuz ortadadır.

Anlamlı bağlar hayatımızın en zenginleştirici kısmıdır ve bu bağlantının eksikliği, karşılaştığımız zorlukların birçoğunun arkasındaki sebeptir.

Online oturumlarla çeşitlilik ve dahil olma potansiyelimiz küresel toplumu kapsayacak şekilde büyümüştür.

Neden  .....

Toplum esnekliğini, sosyal kaynaşmayı, ekolojik bağlantıyı ve yaşam kalitesini diyalog ve bağlantı yoluyla artırmak için.

Ortam ne olursa olsun, katılımcılar kim olursa olsun, insanlar ortak bir sofra etrafında toplanmakta fayda görürler ve paylaşmak, ortaya çıkan ortak aklın katalizörüdür.

Sohbet Sofraları girişimi gruplar arasında bağlantı, diyalog, etkileşim, işbirliği, şefkat ve daha derin bir topluluk duygusu yaratır.

Türkiye, birbirleriyle ilgili yanlış düşüncelere ve önyargılara rağmen birlikte yaşayan birçok farklı kesimin yer aldığı bir ülke. Sağlıklı diyalog için gerekli fırsatın eksikliği; farklı grupları tecrit, şüphe ve potansiyel istikrarsızlığa mahkum eder.

Önceden var olan bu durumun ötesinde, Türkiye, son birkaç yılda bu çeşitliliğe katkıda bulunan ve demografik altyapı üzerinde çok görünür bir etkiye sahip olup henüz bir destek ve sağlıklı entegrasyon altyapısı bulunmayan milyonlarca göçmen ve mülteci akını yaşamıştır.

Kentsel ve kırsal alanlar, birlikte çalışma alışkanlığı olmayan gruplara ve alt gruplara ayrılmıştır. Şu anda diyalog becerilerimiz karşılaştığımız zorluklar için yetersizdir.

Nerede  .....

Dünya Geneli .....

On yıllar önce gelen etnik gruplar bile hâlâ birbirlerine karşı önyargılar taşıyorlar ve siyasi bölünmeler, toplulukları, artan sıkıntı dönemlerinde yaşadığımız ortak zorlukları fark etmekten alıkoyuyor.

Kapsayıcı gruplar içinde ve aile üyeleri ile çiftler arasında sağlıklı diyalog, birbirimize karşı anlayış, şefkat ve sağlıklı ilgi duymamıza yardımcı olabilir.

İklim krizinin etkisiyle ilgili öngörüler toplulukların tutarlı bir işbirliği ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini gösteriyor.

Online Sohbet Sofraları toplantıları, tüm dünyayı bir araya getirmenin faydalı bir yolu olabilir.

Rekabet ve

karşılaştırma yerine

inşa ettiğimiz:
İşbirliği
&
Topluluk!
!

    İşbirliği    

   Araçlar & Yöntemlerimiz   

Çember .....

Çember yöntemi (veya Konsey Yöntemi) kullanıldığında, her türlü grup arasındaki boşlukları doldurma potansiyeli oldukça artar. 

Tarihsel olarak önemli bir şeyin tartışılması gerektiğinde Çember halinde oturduk, ama aynı zamanda tarihin başlangıcından bu yana hikayeleri anlatmak için ateşler etrafında toplandık. Çember bizim DNA'mızdadır ve aynı zamanda modern bir yönetim kurulu odasında veya konsey toplantısında sağlıklı, faydalı, kapsayıcı ve etkili toplantılar sağlamak için yerinde ve güçlü bir araçtır.

Çember oturumu sırasında, empati ve bağlantıyı etkin kılmak için Özenle Seçilen Sorular sorarız, katılımcılara Derin Dinleme ve Maksatlı Konuşma kavramını gösteririz, ortaya çıkabilecek sorunları yargılamamayı veya çözmeye çalışmayı öğreniriz. Çember, grubun bireysel ve kolektif bilgeliğinin ortaya çıkardığı şey ne olursa olsun bunu hoş görmek ve orada var olmak ve katılım sağlamaktır. 

Hassas bir Çemberde elde edilen derinlik, bireylerin, ailelerin ve toplulukların kalıcı olarak iyileşmesini sağlayabilir.

Programımızdan en fazla fayda sağlayacak, Çember ve Diyalog Araçlarımızı en etkili şekilde kullanabileceğimiz gruplarla çalışıyoruz.

Özenle Seçilmiş Sorular, katılımcılar arasında bir anlayış ve bağlantı akışı sağlamak için, aralarındaki muhtemel farklılık ve anlaşmazlıklara rağmen, her grup için özel olarak tasarlanmıştır.

Bağ Kuran Sohbet Toplantıları ya da Çember gibi güvenli ve elverişli bir ortamda ortaya atılan Özenle Seçilmiş  Sorular “hayatları değiştiriyor”, “insanları birleştiriyor”, “açığa çıkarıyor” ve “bağlıyor”.

Hem Çemberde hem de Bağ Kuran Sohbetlerde, işin sırrı, insanların kendileri olabileceği, güvenli ve yargılayıcı olmayan bir ortam sağlamaktır. Sorular açık uçlu ve katılımcıları yürekten konuşmaya davet edecek şekilde tasarlanmıştır. 

Sohbet Sofraları Ekibi olarak her grubun çıkarlarına en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğimizi ve giderek daha esnek bir toplumu nasıl açığa çıkarabileceğimizi sorgulamaya davet ederken, katılımcılar ilgili ve şefkatli olmaya da davet ediliyor. 

Özenle Seçilmiş Sorular .....

Hikaye Anlatma ve Derin Dinleme

 .....

Katılımcılarımız rahat ve eğlenceli bir şekilde hikayeler anlatma şansına sahiptirler. Bu kendi sesimizi duymanın, kendine güven ve feraset kazanmanın bir yoludur. Kendimize karşı ilgili ve şefkatli oluruz, bu da daha  sonra başkalarına karşı ilgili ve şefkatli olmayı daha kolay hale getirir. Sırayla konuşup dinlerken Derin Dinleme yaparız, bu şefkat ve ilgimizi daha da etkin kılar.

Diğer Araçlar .....

Ekip olarak Sohbet Sofraları yöntemine entegre ettiğimiz çeşitli yaklaşımlarımız mevcuttur. Bunlardan bazıları Şiddetsiz İletişim, Rol Teorisi, U Teorisi, Sosyal Buradalık, Joanna Macy'nin Yeniden Bağlayan Çalışması, Derin Demokrasi, Çatışma Dönüşümü, Somatik ve Tecessüm Çalışması ve daha fazlasıdır.

Her bir grubun ihtiyaçları ile büyümemize ve gelişmemize olanak sağlayan bir öğrenme ve paylaşım yolculuğundayız.

Birlikte gelişmekte olan 'en iyi yaklaşımı' yaratıyoruz.  

Ayrıca hislerimiz, kalplerimiz ve coşkumuz tarafından yönlendiriliyoruz. Ki bu da bildiğimiz gibi tüm iyi tarifler için gerekli bir şeydir.

İlgili

Şefkatli

Bağlar Kuran

Sohbet

Circle

      Ekolojik     

Yerel .....

Tüm katılımcılar kendi içeriklerini (Sohbet Sofraları tarafından finanse edilmektedir) kendileri temin ederler. Organik ve yerel ürünler tercih etmeye teşvik edilirler. Bazı durumlarda katılımcılar zaten üreticiler veya küçük ölçekli kentsel veya kırsal kesimlerde yaşayan çiftçilerden oluşur. Onların toplantılarımızda kullandıkları kendi ürünlerini görmeyi çok seviyoruz.

Bir araya gelmek için, kullanılan ürünlerin ve kendimizin karbon ayak izini en aza indirmeye çalışıyoruz ve Covid - 19 sırasında hareketlerimiz kısıtlıyken de Online olarak bir araya gelebiliyoruz.

Tüm katılımcıları örnek teşkil etmek amacıyla ekolojik ve Sıfır Atık uygulamalarını benimsemeye teşvik ediyoruz ve hepimiz bu değişen zamanlarda yiyeceklerin en iyi nasıl temin edilip hazırlanacağını ve irtibatlı ve güvenli kalmayı öğrenmeye hazırız.

Tüketicilerin sahip olduğu seçenekler arasında tercih yapmaları gittikçe zorlaşıyor. Her gün yaşam tarzlarımızın gezegenimiz ve diğer insanlar üzerindeki yaptığı etkinin daha çok farkına varıyoruz.

Yaklaşımımızdan tutun toplantılarımızı mümkün kılan harika kadınlara, işbirlikçi organizasyonlara, bize yardımcı olan personele ve gönüllülere ve tüm tedarik zinciri dahil tükettiğimiz ürünlere kadar, toplantılarımızın mümkün mertebe etik olmasını sağlamak istiyoruz.

Bizim gibi her şeyin anlatacak bir hikayesi olduğu kavramını sunuyoruz.

 

Tariflerimizde kullandığımız domates veya peynirin pestisit ve herbisit içermeyen bir hikayesi olduğundan ve sürece dahil olan tüm insanlara ve yaşam formlarına etik ve eşit muamele edildiğinden emin olmak istiyoruz

Etik .....

Sıfır Atık .....

Kuşkusuz, yaklaşmakta olan ekolojik zorluklar gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bu nedenle Sohbet Sofralarının tüm etkinliklerinin ve her yönünün “sıfır atık” yaklaşımıyla sürdürülmesi ve uygulanması temel bir faktördür.

 

Bu, tek kullanımlık ve paketlenmiş ürünlerin sıkı bir şekilde en aza indirildiği, yerel üretim ve geleneksel veya organik ve etik ürünlerin tercih edildiği anlamına gelir.

Katılımcılar, Sıfır veya Daha Az Atık, Bilinçli Yaşam, toplum bahçeleri, kent bostanları ve kendi ekolojik dayanıklılık geliştirme girişimleri gibi fikirlerle tanıştırılıp kendi karşılıklı yarar sağlayan projelerine başlayabileceklerdir.

bottom of page